3×3 Illustration Show Annual No.16 Honorable Mention

3×3 Illustration Show Annual No.16 Honorable Mention

Za své ilustrace knihy Lucie og fantasidyrene jsem získala Čestné uznání v celosvětové soutěži současné ilustrace pořádané časopisem 3×3 The Magazine of Contemporary Illustration!!! Mé ocenění bude zveřejněno v 3×3 Illustration Show Annual No.16. Velké poděkování porotě!