Vzdělání

1994-2003: Umělecká škola Jagellonská – umění, malba, kresba (absolvovala s vyznamenáním), Plzeň, ČR.

2007-2012: Fonetika a komunikace (magisterský titul), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR.

2006-2011: Dánský jazyk a literatura (magisterský titul), Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR.

2006-2007: Germanistika, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR.

2003-2006: Friedrich-Schiller-Gymnasium (ukončila maturitní zkouškou), Pirna, Německo.

1999-2003: L.Pika Gymnázium, Plzeň, ČR.